Prøveforelesning: Gregal Joan Maria Vissers

M. Sc. Gregal Joan Maria Vissers ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Flares on active dMe stars and their impact on life on nearby extrasolar planets.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor David F. Mota.

Publisert 6. aug. 2013 13:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05