Prøveforelesning: Hans Arnold Winther

M. Sc. Hans Arnold Winther ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Inflation.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon kontakt professor Mats Carlsson.
 

Publisert 4. sep. 2013 11:35 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05