Prøveforelesning: Kosovare Olluri

M. Sc. Kosovare Olluri ved Institutt for teoretisk astrofysikk avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Super-flares and their impact on Earth's environment.

Kosovare Olluri.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt professor Hans Kristian K. Eriksen.

Publisert 17. feb. 2014 16:58 - Sist endret 7. feb. 2020 16:05