Kosmologi

Kosmologigruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk er et av utviklingsmiljøene ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  Vårt mål er å bli en internasjonalt ledende gruppe innen forskning på den kosmiske mikrobølgebakgrunnen.  Vi legger vekt på å øke forståelsen av universet ved et nært samspill mellom analyse av data fra eksperimenter og teoretiske studier. 

Les mer om Kosmologigruppen på de engelske sidene.

Om gruppen

Kosmologi er studiet av universet på de største skalaer.  Kosmologer søker svar på spørsmål som:

  • Hvordan begynte universet?
  • Hvordan har universet utviklet seg, og hva vil skje med det i fremtiden?
  • Hva inneholder universet?
  • Finnes mørk energi og mørk materie, og hva er de i så fall?
  • Hva er de grunnleggende fysiske lovene som styrer universets utvikling?

I løpet av de siste femten årene har nye observasjoner ført til en drastisk økning av vår forståelse av kosmos, og vi har nå en standardmodell for universets historie.  Men fremdeles forblir mange fundamentale spørsmål ubesvarte, og kanskje er de viktigste ikke ennå formulert. Videre fremgang avhenger av både nye observasjoner og teoretisk arbeid. 

Prosjekter og samarbeid:

Se også: Hovedsiden for forskingsprosjekter ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Kosmologigruppens forskningsprosjekter kan deles inn i to nært samarbeidende hovedaktiviteter:

  1. Deltakelse i, og analyse av data fra, eksperimenter der den kosmiske mikrobølgebakgrunnen observeres.
  2. Forskning innen teoretisk kosmologi.

I den første aktiviteten, analyse og tolkning av observasjoner av den kosmiske mikrobølgebakgrunnen, er gruppen sterkt involvert i ESA-satellitten Planck, en satellitt som ble sendt opp i mai 2009 og som måler temperaturvariasjonene i mikrobølgebakgrunnen med en nøyaktighet ingen tidligere eksperimenter har oppnådd.  Gruppen deltar også i det bakkebaserte QUIET-eksperimentet i Atacamaørkenen.  Dette eksperimentet måler polarisasjonen til mikrobølgebakgrunnen.  Aktivitetene på dette området spenner over området fra observasjonsstrategier og støyreduksjon til estimering  av styrkespekteret for temperatur og polarisasjon og bestemmelse av kosmologiske parametre. Vi har viet avvik fra gaussianitet og statistisk isotropi spesiell oppmerksomhet.

I den andre aktiviteten, teoretisk kosmologi, arbeider gruppen med empiriske konsekvenser av ulike modeller for å forklare universets akselererende ekspansjon.  Vi studerer modeller for mørk energi og alternative gravitasjonsteorier. I tillegg undersøker vi mulighetene for å bruke kosmologiske observasjoner til å sette grenser for nøytrinomassene.

Nordisk Optisk Teleskop brukes til å observere gravitasjonslinser. Disse systemene kan gi oss viktig informasjon om den statistiske fordelingen av masse, både lysende og mørk, i universet.

Publisert 8. nov. 2010 23:12 - Sist endret 25. aug. 2021 13:48