Et SFF for platetektonikk, Jordens utvikling og dynamikk - CEED er tre år!

For tre år siden startet CEED som et SFF ved UiO. Her er et lite tilbakeblikk med Trond H. Torsvik, en nøkkelperson fra søknadsprosess og som senterets direktør frem til nylig. Fra 1. mars tok Carmen Gaina over som direktør, og han får mer tid til forskning.

Fotokollage som viser ansatte og andre i CEED. Kollage: Abigail Aller‎, Foto Aller m.fl. 

Fotokollage som viser ansatte og andre i CEED. Kollage: Abigail Aller‎, Foto Aller m.fl. 

I 2012 fikk Norge hele 13 nye sentre for fremragende forskning (SFF). En som fikk den gledelige beskjeden om støtte fra Norges Forskningsråd (NFR), var Trond Helge Torsvik, professor i geodynamikk ved Institutt for geofag, UiO. 

Torsviks visjon om et forskningssenter på Jordens dynamikk, jordens indre og platetektonikk, var dermed i støpeskjeen. 

Nå har det gått tre år siden CEED ble etablert, og vi tar et lite tilbakeblikk.

Fokus på Jordens utvikling

Senteret Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) har en bred forankring i flere fagområder som geologi, geofysikk til klima, og forskerne bruker nye teknikker for modellering og beregninger. Tverrfaglighet står i fokus for å forklare Jordens utvikling. 

Ingredienser er både kontinenter i drift, trolig ufattelig mange katastrofer som har endret på livet på Jorden flere ganger, og en god dose vulkaner. Dette blir det spennende forskning av.

Hvorfor trenger vi kunnskap om geodynamikk og prosessene som skaper feks jordskjelv og vulkaner? 
 

– Platetektonikk er en enkel kinematisk modell og jordskjelv og vulkanisme forekommer hovedsakelig langs selve plategrensene, forklarer Torsvik.

Men utdyper han: – Platetektonikk er imidlertid en ufullstendig teori som ikke forklarer drivkreftene for platene eller hvordan vulkanske varmepunkter (hotspots) og varmesøyler fra jordens indre kan tilpasses denne teorien. Det er dette som er CEEDs hovedfokus, og vårt mål er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser, hvordan varmesøyler (ikke relatert plategrenser) fra jordens indre forårsaker massive vulkanutbrudd, og hvordan dette har ført til katastrofelignende endringer i klima og miljø gjennom geologisk tid, forklarer Torsvik som har en lang forskergjerning innen akkurat dette.

– Ved å forklare disse sammenhengene vil vi stå i spissen for en fjerde revolusjon innenfor geofagene. Å utvikle en enkel konseptuell jordmodell kan på mange måter sammenlignes med fysikerne som fantaserer om en forent teori som kan forklare alt fra sub-atomiske partikler (kvantemekanikk) til dannelsen av Universet (generell relativitetsteori).

Noe du husker spesielt fra de tre årene som har gått?

– Det at vi har tiltrukket oss et betydelig antall unge Forskertalenter fra hele verden er det som varmer meg mest. Flere av disse har allerede markert seg med å skaffe seg sine egne forskningsprosjekter og har mottatt en rekke forskningsutmerkelser. Det er de unge vi må satse på!, fremhever Torsvik som viktig i "sitt" SFF.

Godt synlig internasjonalt

I dag teller CEED over 50 ansatte, alle medarbeidere innen tverrfaglige fagområder. Ved oppstart i 2013 var staben ca 20 personer, mange kom fra gedynamikk gruppen som var etablert ved PGP, et SFF ved UiO som gikk mot sin avslutning. 

Tempoet på senteret er høyt; deltagelse og presentasjoner på internasjonale konferanser, sosiale medier, høy publiseringsfaktor, åpne seminarer nesten hver uke. Mange av forskerne har også rukket å bli bemerket i utlandet med utmerkelser, priser og tildeling av forskningsmidler. Slikt bidrar til å gjøre miljøet større og aktiviten mer omfattande. 

I tillegg bidrar flere av de fast vitenskaplige ansatte ved Institutt for geofag, UiO til CEEDs forskning. Institutt for geofag er vertsinstitusjon for senteret.

Et lite tilbakeblikk på milepæler

I dag har senteret forlengst passert en bratt oppstartsfase og er på plass i egne lokaler, er med i to forskerskoler derav en er administrert av CEED selv, de har et nasjonalt laboratorium, og ikke minst senteret har etablert et fagmiljø med medarbeidere fra inn og utland. 

Nå den 1 mars var det også tid for Trond H Torsvik å la direktør tittelen gå over til professor Carmen Gaina, som tar over den operative ledelsen. Selv vil han ta et steg tilbake, men ikke lengre enn til å være nestleder for senteret.

CEEDs milepæler til nå

SFF-Sentrene ved UiO

Universitetet i Oslo (UiO) har per i dag ti Sentre for fremragende forskning, derav ett er CEED. Det er flere SFF-miljøer ved Det Matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

SFF støtten tildeles fra Norges Forskningsråd etter søknad. Det er sterk konkurranse i søknadsrunder om å bli et SFF i norske fagmiljøer. Støtten gis for 10 år, og sentrene rapporterer underveis til Forskningsrådet.

Om SFF-ordningen: Se Forskningsrådets sider.

Gå til oversikt over alle UiOs sentre

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 29. mars 2016 11:24 - Sist endret 29. mars 2016 16:06