Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences 2018 tildelt to kvinner

Den nyopprettede Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences går til kvinner som har gitt et betydelig bidrag til forskning innen geofag i en ph.d. eller postdoktor stilling. Prisen deles ut av CEED - Senter for Jordens utvikling og dynamikk og Institutt for geofag, UiO. I år gikk prisen til to kvinner, begge fra UiO: Anja Røyne og Grace Shepard.

OSLO, DNVA: Professor Else-Ragnhild Neumann i midten flankert av de to stolte prisevinnerne; Anja Røyne til venstre og Grace Shepard til høyre. Foto: Johannes Jakob/UiO

OSLO, DNVA: Professor Else-Ragnhild Neumann i midten flankert av de to stolte prisevinnerne; Anja Røyne til venstre og Grace Shepard til høyre. Foto: Johannes Jakob/UiO

Prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første professor i geologi.

Prisen tildeles en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på hennes ph.d. og postdoktorale forskningsarbeid. Prisvinneren får et diplom, heder og ære og selve prisen på 50.000 kroner.

Prisen ble for første gang delt ut den 7. desember i et fagsymposium i anledning professor emerita Neumann sin 80 års dag. Selve tildelingen ble foretatt av instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag.

I år ble prisen delt på to kvinner, Anja Røyne, forsker ved Fysisk institutt, og Grace Shepard, forsker ved CEED, Institutt for geofag, begge Universitetet i Oslo. 

Den internasjonale komiteen begrunner sine tildelinger slik:

Prisvinner Anja Røyne:

Prisjuryen konkluderer med at Røyne: fortjener anerkjennelse for sine undersøkelser av porøse materialer med fluider og krystallvekst. Dette gir veldig interessante bidrag til nano- og mikroskala prosesser, som er et område som er lite utforsket.

Prisvinner Grace Elisabeth Shepard:

Prisjuryen konkluderer med at Shepard: alltid har original, nøyaktig og robust kvantitativ forskning til forståelsen av manteldynamikk. Analysene gir fundamentale bidrag til hvordan grunne overflateprosesser er forbundet med forholdene i dypet av mantelen.

Gratulerer til årets prisvinnere!

Om prisen

Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge.

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og publiserer om vulkanisme og koblinger til mantelprosesser. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme.

Se prisens websider her: Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Se også Carmen Gainas blog; From Larvikites to Ocean Islands: Celebrating Else-Ragnhild Neumann and Women in Geosciences (10. des 2018)

Publisert 10. des. 2018 13:23 - Sist endret 10. des. 2018 19:16