Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences 2019 tildelt forsker fra UiT

Fredag 22. nov. ble Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences delt ut for 2. gang. Prisen går til en kvinne som gjennom sin ph.d. eller postdoktor arbeid har gitt et betydelig bidrag til geofaglig forskning. Prisen deles ut av CEED og Institutt for geofag, UiO, og det ble Andreia Plaza-Faverola, UiT, som ble prisvinner for 2019.

Forskningsparken, OSLO: Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder, Institutt for geofag, UIO presenterer prisvinneren på et event for CEED og Institutt for geofag. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Andreia Plaza-Faverola. Foto: Torger Grytå

Prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences bærer navnet til Else-Ragnhild Neumann, Norges første professor i geologi.

Prisen tildeles en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på hennes ph.d. og postdoktorale forskningsarbeid. Prisvinneren får et diplom, heder og ære og selve prisen på 50.000 kroner.

Prisen ble for første gang delt ut i 2018. Selve tildelingen ble gjort av instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle, Institutt for geofag.

I år gikk prisen til Andreia Plaza-Faverola, forsker ved CAGE-Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Den internasjonale komiteen begrunner sin tildeling slik:

Prisvinner Andreia Plaza-Faverola:

Prisjuryen konkluderer med at Andreia Plaza-Faverola: fortjener anerkjennelse for sin forskning på grunn av dens originalitet, høye kvalitet og innvirkning. Hennes forskning innen marin geofysikk er original da hun kobler gassutslippsforekomster i arktisk marint miljø med virkningene av isdannelse / nedbryting og endringer i tektonisk stress.

Les mer om og se nomeringen av prisvinneren.

Gratulerer til årets prisvinner!

Forskningsparken, OSLO: Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder, Institutt for geofag, UIO presenterer prisvinneren på et event for CEED og Institutt for geofag. Prisvinneren kunne ikke være til stede ved prisutdelingen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Forskningsparken, OSLO: Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder, Institutt for geofag, UIO presenterer prisvinneren på et event for CEED og Institutt for geofag. Prisvinneren kunne ikke være til stede ved prisutdelingen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

 

Om prisen

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in GeosciencesElse-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren i geovitenskap i Norge.

Neumann har hatt sitt virke ved Universitetet i Oslo og publiserer om vulkanisme og koblinger til mantelprosesser. Hun har studert Oslo-regionen, Kanariøyene og andre vulkanske øyer, det store området med vulkanske bergarter som heter Siberian Traps i Sibir, Russland og andre områder som har opplevd betydelig magmatisme.

Se prisens websider her: Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Publisert 25. nov. 2019 14:19 - Sist endret 25. nov. 2019 14:28