Disputas: Sanko Hoan Nguyen

Cand.pharm. Sanko Hoan Nguyen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Formulation of liposomes for protective functions for the human dental enamel.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Natasa Skalko-Basnet, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
  • Professor Jacob Martien ten Cate, Academic Centre for Dentistry Amsterdam
  • Førsteamanuensis Anne Berit Calmeyer Samuelsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Karlsen

Veiledere

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 6. des. 2011 10:23 - Sist endret 16. mai 2013 13:36