Prøveforelesning: Sanko Hoan Nguyen

Cand.pharm Sanko Hoan Nguyen ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Potential and limitations of liposomes in dental therapy.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 6. des. 2011 08:22