Disputas: Rune Amundsen

Cand.pharm Rune Amundsen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmacokinetic drug-drug interactions involving calcineurin inhibitors - A comparison of cyclosporine A and tacrolimus as perpetrators and victims in drug-drug interactions.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Mikko Niemi, Department of Clinical Pharmacology, University of Helsinki, Finland
  • Førsteamanuensis Aleksandra Galetin, Manchester Pharmacy School, University of Manchester, UK
  • Professor Harald Thidemann Johansen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 8. nov. 2013 10:00