Disputas: Maria Teresa Calejo

M.Sc. Maria Teresa Calejo ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Thermoresponsive polymers in controlled drug delivery and gene delivery.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Per Hansson, Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet
  • Senioringeniør Dr. Scient Lars Herfindal, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Hilde Barsett, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Seksjonsleder Hege Thoresen

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 3. mai 2013 09:55 - Sist endret 25. okt. 2021 16:52