Prøveforelesning: Maria Teresa Calejo

M.Sc. Maria Teresa Calejo ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Responsive vectors for polynucleotide delivery: Architecture and mechanism of action.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 3. mai 2013 09:56