Disputas: Karen A. Boldingh Debernard

Cand. pharm. Karen A. Boldingh Debernard ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Neuronal death or survival - nuclear receptor NGFI-B and ERK1/2 as molecular mediators.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Jacques Drouin, Molecular Genetics research unit, Institut de recherches cliniques de Montreal
  • Professor Ole Morten Seternes, Forskningsgruppe i farmakologi, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
  • Professor Anne-Brit Kolstø, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 14. mai 2013 09:33 - Sist endret 14. mai 2013 09:40