Prøveforelesning: Karen A. Boldingh Debernard

Cand. pharm. Karen A. Boldingh Debernard ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of autophagy in neurodegenerative diseases.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding
 

Publisert 14. mai 2013 09:34 - Sist endret 14. mai 2013 09:34