Disputas: Hanne Lund

Cand. pharm. Hanne Lund ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Targeted Proteomics Applied in Clinical Diagnostics and Doping Analysis - Immuno-MS based Determination of Human Chorionic Gonadotropin.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior scientist, Dr. Virginie Brun, French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)
  • Dr. Milaim Pepaj, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus
  • Førsteamanuensis Anders Vik, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 8. mars 2013 08:18 - Sist endret 18. apr. 2013 11:35