Disputas: Sara Bekhradnia

M.Sc. Sara Bekhradnia ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Responsive Dentritic Polymers for Drug Delivery Applications.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Heikki Tenhu, Laboratory of Polymer Chemistry, University of Helsinki
  • Professor Natasa Skalko-Basnet, Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet
  • Professor Leon Reubsaet, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 15. juni 2015 10:00 - Sist endret 25. okt. 2021 16:52