Prøveforelesning: Sara Bekhradnia

M.Sc. Sara Bekhradnia ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Properties and applications of branched polymers in drug delivery.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 15. juni 2015 10:00 - Sist endret 15. juni 2015 15:13