Disputas: Jørn Eivind Tungen

Siv.Ing Jørn Eivind Tungen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Stereoselective Synthesis and Biological Evaluations of Specialized Pro-resolving Lipid Mediators.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Ari M. Koskinen, Laboratory of Organic Chemistry, School of Chemical Technology, Aalto University, Finland
  • Førsteamanuensis Odd Reidar Gautun, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Førsteamanuensis Kari Tvete Inngjerdingen, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Seksjonsleder, professor Sverre Arne Sande

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 5. juni 2015 10:00 - Sist endret 17. nov. 2020 07:23