Prøveforelesning: Jørn Eivind Tungen

Siv.Ing Jørn Eivind Tungen ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Automated organic synthesis in medicinal chemistry.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 5. juni 2015 10:00