Disputas: Chuixiu Huang

Master i kjemi Chuixiu Huang ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Development of Electromembrane Extraction Technologies for Future Bioanalysis of Pharmaceuticals and Peptides.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Pavel Kuban, Institute of Analytical Chemistry, Czech Academy of Sciences
  • Dr. Terje Vasskog, Norut - Northern Research Institute
  • Førsteamanuensis Kari Tvete Inngjerdingen, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. feb. 2016 13:15