Disputas: Veronica Krogstad

Master i farmasi Veronica Krogstad ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Studies of hepatic, intestinal and renal pharmacokinetic processes contributing to variability in drug disposition and response.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Reader in Pharmacokinetics, PhD Aleksandra Galetin, Centre for Applied Pharmacokinetic Research, School of Health Sciences, The University of Manchester, UK
  • Assistant professor, PhD Florian Lemaitre, Pharmacology Department, Rennes University Hospital, France
  • Førstelektor PhD Eili Tranheim Kase, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 23. nov. 2018 10:00