Disputas: Anthony Prandina

Master i farmasi Anthony Prandina ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Synthesis, Formulation and Biological Evaluations of Chemotherapeutics Targeting Antimicrobial Resistance.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Wolfgang Maret, Department of Nutrition and Dietetics, Diabetes & Nutritional Sciences Division, King`s College London, UK
  • Førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Universitetet i Stavanger
  • Førsteamanuensis Kari Tvete Inngjerdingen, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

  • Pål Rongved
  • Marc Le Borgne
  • Sylvie Radix
  • Ove Alexander Høgmoen Åstrand
     

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. mars 2018 10:12 - Sist endret 19. sep. 2019 11:29