Prøveforelesning: Anthony Prandina

Master i farmasi Anthony Prandina ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Bacterial versus human cell metal acquisition strategies.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. mars 2018 10:12 - Sist endret 2. mars 2018 10:12