Disputas: Julia Isabel Tandberg

Master i molekylærbiologi Julia Isabel Tandberg ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Characterization of Piscirickettsia salmonis membrane vesicles and their use as a vaccine for aquaculture.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. Uwe Fischer, Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Tyskland
  • Førsteamanuensis Marina Elisabeth Aspholm, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Professor Sverre Arne Sande, Seksjon for farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hege Thoresen

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. feb. 2018 10:00 - Sist endret 28. sep. 2021 14:08