Prøveforelesning: Julia Isabel Tandberg

Master i molekylærbiologi Julia Isabel Tandberg ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fish vaccination in Norway, licensed vaccines and future perspectives.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 2. feb. 2018 10:00