Disputas: Maren Christin Stillesby Levernæs

Master i farmasi Maren Chrisin Stillesby Levernæs ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Affinity-based sample preparation in targeted protein analysis by bottom-up liquid chromatography mass spectrometry.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Head of Laboratory of Neuro-Oncology, PhD Theo M. Luider, Department of Neurology, Erasmus Medical Center, The Netherlands
  • Senior Scientist, PhD Erlend Hvattum, GE Healthcare AS
  • Førsteamanuensis Helle Wangensteen, Seksjon for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Seksjonsleder,professor Sverre Arne Sande

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 11. jan. 2019 11:00