English version of this page

Nevrobiologi og toksikologi

Nevrobiologi og toksikologigruppen ved Farmasøytisk institutt studerer molekylære mekanismer for celledød, celleoverlevelse, celledifferensiering og plastisitet i sentralnervesystemet.

Konfokalmikroskopibilder av levende nevroner.
Venstre: Kornceller fra lillehjerne hos rotte.
Midten/høyre: Kornceller som uttrykker NGFI-B-gfp (grønn). Cellekjernene er farget blå med Hoechst, og mitokondiene røde med Mitotracker. Cellene på bildet til høyre er behandlet med glutamat, og NGFI-B-gfp flytter seg da til nevrittene.

Om gruppen

Gruppen ledes av professor Ragnhild Paulsen og førsteamanuensis Cecilie Morland.

Vi studerer mekanismer for toksisitet og sykdommer i hjernen, og vi tar sikte på å identifisere beskyttelsesmekanismer.

Under utvikling og aldring, så vel som ved sykdommer, øker hjernens plastisitet. Under disse forholdene er hjernen svært følsom for legemiddeleffekter og effekter av ikke-farmakologiske behandlinger (for eksempel trening eller ernæring). Vi bruker en kombinasjon av in vivo og in vitro-teknikker for å studere effekten av legemidler og andre stoffer på fosterhjernen og den aldrende hjernen. Vi studerer også beskyttende effekter av legemidler, potensielle legemidler og trening på hjernefunksjon. Vi benytter dyremodeller (gnagere og kyllingembryo) for å etterligne humane sykdommer og/eller bruk av legemidler. Vi undersøker atferdsmessige effekter av sykdommer, legemidler, miljøforurensninger og trening, kombinert med histologiske undersøkelser på lys-, konfokal og elektronmikroskopisk nivå. Vi bruker også primære cellekulturer og etablerte cellelinjer som eksperimentelle modeller.

Forskningsområder

Laktatfølsomme fibroblasters rolle i hjerneslag

Celledød og celleoverlevelse

Utvikling av sentralnervesystemet hos fostre og nyfødte

Effekter av trening –utgangspunkt for nye legemidler

Studieprogrammer og emner

Aktuelle emner for deg som er interessert i nevrobiologi og toksikologi:

Publisert 9. nov. 2010 00:08 - Sist endret 22. nov. 2019 12:39

Kontakt

Ledere for gruppen:

Ragnhild Paulsen
Cecilie Morland

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter