Jo Klaveness tildelt Det giftige kors

Det giftige kors - Crux Venenifera - er den høyeste utmerkelsen som gis innen norsk farmasi. Under årets Farmasidager ble ordenen tildelt professor Jo Klaveness ved Farmasøytisk institutt.

Det giftige kors deles ut av Norsk Farmasøytisk Selskap. Styrets begrunnelse for tildelingen er hans fremragende og mangeårige innsats på følgende områder:

For sin unike innsats innen forskning og utvikling av nye legemidler. Han har fått godkjent 102 patenter i USA og har over 70 søknader inne for godkjenning. Han har også bistått andre innen bransjen med både forskning og patentrettigheter. Det er patenter for blant annet GE Healthcare, Photocure, PCI Biotech og Pronova. 

For sin innsats knyttet til opprettelsen av flere gründerbedrifter:

  • Drug Discovery Laboratory
  • DDL Biopharma AS, utvikler nytt dermalt legemiddel mot kviser
  • Omegatri, har utviklet ekstremt stabilt omega-3 pulver
  • Iopharma AB, utvikling av medisinsk utstyr med ioderte røntgenkontrastmidler
  • DDL Nutraceuticals AS som jobber med et innovativt kosttilskudd

For sin innsats i undervisningen for farmasistudentene på Blindern. Han underviser i legemiddelkjemi og er primus motor bak et unikt kurs relatert til legemiddelutvikling – fra idè til produkt. Han er en meget god foreleser og inspirator.

For sin innsats innen forskning og formidling med over 200 publikasjoner. Han har bidratt til å profilere farmasøyter og norsk farmasi for samfunnet ved å stå fram i pressen bl.a. gjennom sitt arbeid i ”Råd for norsk farmasi”.
 

Les mer om Det Giftige Kors hos Norsk Farmasøytisk Selskap.

Publisert 8. nov. 2011 15:10 - Sist endret 19. sep. 2019 15:21