Opptakstallene for 2011

Tallene fra samordna opptak er nå klare for opptaket 2011 (hovedopptaket):

For det 5-årige masterstudiet i farmasi:

Antall søkere: 716

Antall primærsøkere: 131

Poengsum for førstegangskvote: 46,9 (47,3)

Poengsum for ordinær kvote: 50,4 (46,3)

Tallene i parentes er for 2010.

Publisert 21. juli 2011 08:41