Utlysning av midler til utvikling av tilbud innen farmasøytisk videre- og etterutdanning

I etterkant av nedleggelsen av VETT (Avdeling for videre- og etterutdanning, Farmasøytisk institutt), gjenstår det udisponderte midler som skal anvendes til å:

  • opprettholde etter- og videreutdanningstilbud
  • utvikle nye kurs og opprette nye tilbud

Alle aktører i Norge som ønsker å utvikle videre- og etterutdanningstilbud for farmasøyter kan søke om midler. Størrelsen på utlysningen er på totalt 1,7 millioner kroner. Søknader fra enkeltpersoner til å dekke kostnader til egen videre- og etterutdanning, faller ikke inn under utlysningens formål.

Søknadene vurderes av en komite bestående av en representant fra hver av følgende aktører: Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning, Norges Farmaceutiske Forening og Apotekforeningen.

Søknadene skal som et minimum inneholde bakgrunn, formål og beskrivelse av prosjektet det søkes om støtte til. Videre må det foreligge en tidsplan og et budsjett. Det forventes at det avlegges sluttrapport i et forum som er bredt tilgjengelig for profesjonen, for eksempel på Farmasidagene.

Søknadene sendes i form av en PDF-fil til: k.m.ulshagen@farmasi.uio.no

Søknadsfrist: 14. oktober 2011
 

Publisert 8. sep. 2011 11:09