47 millioner til Senter for livsvitenskap

Den avtroppende regjeringen foreslår å bevilge til sammen 47 millioner kroner til prosjektering av et nytt anlegg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Foto: Ola Sæther

Universitetet i Oslo har i mange år arbeidet for å få bygget et nytt senter for livsvitenskap, kjemi og farmasi i Gaustadbekkdalen. Byrådet i Oslo sa i 2010 ja til bygging av et slikt senter på tomta mellom Domus Ahtletica og Gaustadalleen. Regjeringen gav i februar i år klarsignal til å starte et skisseprosjekt.

I sitt forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, foreslår den avtroppende regjeringen å bevilge 20 millioner kroner over Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementets budsjett til videre prosjektering av et nytt anlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo.

Les hele saken i Uniforum

Av Grethe Tidemann
Publisert 15. okt. 2013 08:45