Nekrolog Tor Waaler

Nekrologen er skrevet av dr.rer.nat. Bjørn Johannesen. Den ble trykket i Aftenposten 6. mai 2013.

Professor Tor Waaler døde 25.april i en alder av 86 år. Med ham har norsk farmasi mistet en ruvende personlighet.

Tor Waaler tok apotekereksamen i 1951 og begynte som privatassistent hos professor Axel Jermstad. Han tok tidlig sikte på en vitenskapelig karrière, og fikk plass som doktorand hos J. Büchi ved E.T.H i Zürich. Han startet med handicap, for utdannelsesstipendiet han regnet med å få, gikk til en annen, og det var bare gjennom de inntekter hans ektefelle Eva, også farmasøyt, kunne oppnå som underordnet ansatt i et sveitsisk apotek at de klarte seg økonomisk. Vitenskapelig gikk det imidlertid utmerket, og en avhandling om innholdsstoffene i Petasites officinalis (pestrot) ble belønnet med den naturvitenskapelige doktorgrad i 1955, og vant en pris fra et sveitsisk legemiddelfirma.

Etter tilbakekomsten til Norge ble han ansatt ved Universitetets farmasøytiske institutt, hvor han gikk gradene fra amanuensis til dosent og professor. Innen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet nøt han stor tillit, og var i en periode prodekan. Hans vitenskapelige arbeider spente over et stort område, men sentralt sto problemene med legemidlers stabilitet under langtidslagring. Dette bunnet i hans oppgaver for Forsvarets Sanitet, hvor han var farmasøytisk konsulent. Også i den sivile beredskap var han aktivt engasjert som medlem av Helsedirektørens utvalg for kriseproduksjon av infusjonsvæsker.

Innen den farmasøytiske etat var Tor Waaler en skattet og høyt respektert kollega. Han la aldri skjul på sine meninger, og kunne være nådeløs mot meningsmotstandere. Men bak hans barske vesen gjemte det seg et følsomt sinn. Og hans hjelpsomhet overfor mennesker som trengte en håndsrekning, kjente ingen grenser.

Han vil bli savnet av mange.

 

Bjørn Johannesen

 

Bjørn Johannesen tok apotekereksamen samme år som Tor Waaler, og var ansatt ved Universitetets Farmasøytiske institutt i perioden 1952-1973.

Publisert 6. mai 2013 10:06 - Sist endret 6. mai 2013 10:06