Pris til Lumiblast for innovativ forsking

Kristian Berg, professor II ved Farmasøytisk institutt, leiar prosjektet Lumiblast, som har blitt tildelt pris i kategorien "Innovativ forsking" under EUs Innovation Radar Prize 2019.

Group of 10-15 people in front of a wall
Teamet bak Lumiblast. Berg er nr. 5 frå høgre, i lys blå skjorte. Halvt skjult bakerst står Hanne Hjorth Tønnesen fra Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsmedisin, som også deltar i prosjektet. Foto: EU-kommisjonens nettstad

Innovation Radar eit initiativ frå EU-kommisjonen, som skal identifisera innovasjonar og innovatørar med høgt potensial i EU-finansierte forskings- og innovasjonsprosjekt. 36 av dei beste EU-finansierte innovatørane vart identifiserte for å konkurrera i fire kategorier om Innovation Radar Prize 2019. Prosjekta reflekterer mangfaldet av EU-finansiert forsking og innovasjon, og kom frå heile Europa.

Den første fasen av konkurransen fann stad over 4 veker, då publikum røysta fram dei kandidatane som imponerte dem mest. Over 40 000 publikumsstemmer valde ut dei 12 finalistene. “Finalen” fann stad i Brüssel, der ein jury kåra vinnarane under ei spesiell pitching-økt på R&I Days 2019.

Utdrag av prosjektbeskrivinga:

What is the innovation

Lumiblast is a technology for generating light inside cancer cells, as modelled in hard to reach and cure brain cancers (glioblastoma multiforme), with a particular focus on efficient activation of photosensitizers by light, to generate deleterious reactive oxygen species (ROS), specifically in cancer cells. The goal of the Technology is to develop a minimally-invasive clinical treatment, only requiring intravenous (i.v.) injections,  hopefully without any surgical intervention. [...]

Out of the lab. Into the market

The Lumiblast project will include a Marked potential in clinical use for treatment of glioblstoma and other cancer indications as well as (potentially) other ROS related diseases. In addition, we envison the development of new kits for analysis of ROS, which will be exploited through our industrial partner Knight Scientific Ltd (KSL).

Innovation Radar Prize logo

Publisert 4. okt. 2019 08:48 - Sist endret 15. okt. 2021 06:31