Trener seg på kommunikasjon i treningsapoteket

Studentene våre følte seg dårlig forberedt på den virkeligheten som møtte dem ute i praksis. Det tok vi på største alvor, og derfor har vi opprettet et treningsapotek til dem.

Den tiden da farmasøyten gjorde arbeidet sitt langt bak i apoteket og kun kom fram og ga råd på oppfordring er for lengst forbi. I dag skal en farmasøyt være god på å kommunisere kunnskapen sin – både til pasienter, annet helsepersonell – men også til samfunnet forøvrig.

For å bli master i farmasi må du ha tilsammen 6 måneders praksis i apotek, noe som utgjør så mye som 10 prosent av studiet. Tilbakemeldinger vi har fått fra studentene våre, bla gjennom Studiebarometeret, har avdekket at de føler seg litt dårlig forberedt på hva som møter dem når de skal ut i praksis. Den teoretiske kunnskapen er på plass, men vi har ikke vært gode nok til å hjelpe dem til å bli gode på å kommunisere kunnskapen ut til andre.

Vi jobber kontinuerlig med å heve kvaliteten på utdanningen vår, og da kan praksisperioden ikke være noe unntak! Treningsapoteket er ett av stegene på veien til en bedre praksistid.

Vil du vite mer om hvilke tanker og forventninger både vi og studentene har til treningsapoteket? Se denne videoen med intervjuer og inntrykk fra åpningsdagen:

Videoen er laget av kommunikasjonsavdelingen i Apotek 1.

Publisert 12. apr. 2019 13:23 - Sist endret 27. nov. 2020 08:26