Ny utgave av farmakologiklassiker for sykepleierstudenter

Alle kapitlene er skrevet av forskere fra Farmasøytisk institutt.

Forsiden av "Illustrert farmakologi"Professor Hege Thoresen har vært redaktør for boken sammen med Terje Simonsen fra UiT. Bokens 27 kapitler er alle skrevet av forskere fra Farmasøytisk institutt: Hege Christensen, Harald Thidemann Johansen, Eili Tranheim Kase, Ida Robertsen, Arild Chr. Rustan og Rigmor Solberg. Roy Lyså fra UiT har illustrert.

Fra forlagets omtale av boken:

"Illustrert farmakologi gir en god og lettfattelig forklaring på hvordan legemidler tas opp og fraktes med blodet til stedet legemidlene skal virke, hvor lenge legemidlene holder seg i kroppen, hvordan legemidlene virker, og hvordan de skilles ut.

Boken gir også en grunnleggende forståelse for hvordan legemidler påvirker hverandres virkning. Omtalen av de enkelte legemiddelgruppene gir et godt grunnlag for rasjonell farmakoterapi.

Denne 4. utgaven av Illustrert farmakologi er en oppdatert og gjennomrevidert versjon av boken som tidligere har vært gitt ut i to bind og som har vært en klassiker i utdanningen av sykepleiere, vernepleiere og andre helsefagstudenter. Hovedlinjene i teksten oppsummeres i slutten av hvert kapittel. En nettressurs utdyper enkelte områder av teksten og inneholder også oppgaver til hvert tema.

Siden førsteutgaven av boken kom ut i 1997, er den oversatt til svensk, dansk, engelsk og spansk."

Forfatterne arbeider nå med en omarbeidet utgave tilrettelagt for farmasistudiet. Den er ventet neste sommer.

Publisert 6. aug. 2020 11:00 - Sist endret 6. aug. 2020 11:53