Revidert Veileder for fødselshjelp med bidrag fra FAI

FAI bidrar med farmakologisk kompetanse i flere av kapitlene i Fødselsveilederen.

Skjermdump fra veilederen

Veilederen utgis av Norsk gynekologisk forening, en avdeling av Den norske legeforening. Den erstatter forrige utgave av Veilederen fra 2014, og inneholder 54 kapitler. En håndfull av dem er nyskrevet, og med ett unntak er samtlige kapitler revidert.

Hedvig Nordeng har hovedansvaret for kapitlet om legemiddelbruk under svangerskapet og i ammeperiode, og er medforfatter på fire andre kapitler. Veilederen har vært under arbeid i ett år, og Nordeng omtaler prosessen som tverrfaglig og spennende.

Nordeng har også bidratt i kapitlene om behandling av svangerskapskvalme, vaksinasjon i svangerskapet, rus og legemiddelmisbruk samt mental helse i svangerskapet. Her har hun samarbeidet med flere av landets ledende fagfolk innen fødselshjelp. Arbeidets tverrfaglighet understrekes av at i det sistnevnte kapitlet har artisten Sandra Lyng bidratt som medforfatter. Lyng har tidligere delt sin historie om fødselsdepresjon på Instagram og God morgen, Norge.

Hovedredaktør for veilederen har vært Anne Flem Jacobsen fra OUS, som også er professor II ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Publisert 22. juni 2020 15:09 - Sist endret 3. juli 2020 05:03