Hanne Hjorth Tønnesen mottar Det giftige kors

Under Farmasidagene 2021 ble professor Hanne Hjorth Tønnesen tildelt Det giftige kors, norsk farmasis høyeste utmerkelse.

Hanne Hjorth Tønnesen, portrettSamtidig med Hjorth Tønnesen mottok også pensjonert apoteker Kalle Wærnhus Det giftige kors.

Juryens begrunnelse for tildelingen til Hjorth Tønnesen:

Den første personen som i år tildeles Det Giftige Kors har blitt nominert for sitt bidrag til faglig utvikling, og har gjort en betydelig innsats innen forskning, undervisning og formidling. Kandidaten har også vært aktiv innen farmasøytisk foreningsvirksomhet i en årrekke.

Det er særlig innen fotostabilitet av legemidler og fotofarmasien at kandidaten har gjort denne innsatsen. Dette er et fagfelt som kandidaten har dedikert sitt yrkesaktive liv til, og satt nasjonale og internasjonale spor.

Det er kjent at legemidler som blir utsatt for lys over lengre tid kan miste effekten, eller at det kan bli dannet toksiske nedbrytningsprodukter. Likevel er det ikke så enkelt å vite akkurat hva som skjer med legemidler som blir utsatt for lys under oppbevaring og bruk hos pasienten eller på sykehuset.

Dette har årets første ordensmottaker gjort noe med. Det er særlig hennes håndbok «Medicines and light – ensuring patient safety» som vi ønsker å trekke frem.

Denne håndboken er full av eksempel og anbefalinger som skal gjøre det lettere å gjøre en vurdering selv for de som ikke kan noe om emnet fra før av.

Akkurat nå pågår det en kampanje i ca. 20 land i Europa, Midt-Østen og Afrika om lysbeskyttelse av infusjonspreparater (vesentlig rettet mot sykehus) med utgangspunkt i håndboken hennes.

I de siste årene har kandidaten også lagt større vekt på anvendelse av lys til behandling. Et eksempel er antimikrobiell fotodynamisk terapi. Dette er en behandlingsform som kombinerer bruken av synlig lys og et lysfølsomt legemiddel til å selektivt drepe bakterier. Dette er et av flere mulige tiltak i kampen mot antibiotikaresistens.

Kandidaten har også bidratt til formidling av sine kunnskaper og vitenskapelige resultater til allmenheten gjennom nesten 50 populærvitenskapelige artikler, foredrag, webinarer og radiointervju. Oppsummert kan man si at hun har formidlet farmasøytisk kunnskap gjennom alle tilgjengelige kanaler.

Kandidaten har også vist et aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet gjennom sitt store engasjement som mangeårig medlem av styrtet for Norsk Farmasihistorisk Museum og som omviser på Bygdø. Hun har dessuten 11 farmasihistoriske artikler i både Cygnus og andre tidsskrifter, og på den måten bidratt til synliggjøring av farmasihistorie, både ovenfor farmasøyter og overfor allmenheten.

Hanne Hjorth Tønnesen

  • Hanne Hjorth Tønnesen er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1981.
  • Hun var ferdig med doktorgraden sin i 1986, og ble i 1989 den yngste kvinnelige norske professor, 32 år gammel.
  • Siden hun ble ansatt i fast stilling ved Farmasøytisk institutt i 1986 har hun undervist innen galenisk farmasi på både master og PhD-nivå.
  • I 2008 etablerte hun forskningsgruppen PharmaLuxLab ved Farmasøytisk institutt, UIO.
  • Hun er en svært produktiv forsker som har publisert over 150 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift.
  • Hun har veiledet 12 stipendiater og ikke mindre enn 70 masterstudenter innen galenisk farmasi.

Det giftige kors

Ordenen Det giftige kors, Crux Venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi.

Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

  • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
  • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
  • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
  • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

Se også

Publisert 11. nov. 2021 17:28 - Sist endret 11. nov. 2021 17:35