SamPraks deltar i internasjonalt, EU-støttet prosjekt

400 000 euro til nederlandsk/norsk/fransk samarbeid om innovativ, tverrprofesjonell undervisning.

Tre studenter i samtale

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Prosjektets navn er "Preventing Risks of Pharmacotherapy: TEAching Multidisciplinary is the key".

Jorie Vermissen ved Erasmussykehuset i Rotterdam, Nederland er prosjektleder. Farmasøytisk institutt (FAI) er samarbeidspartner, med førsteamanuensis Liv Mathiesen som norsk prosjektleder. Ellers er blant andre professor II Stein Bergan fra FAI og fra OUS med i prosjektet, og førsteamanuensis Hilde Wøien fra Institutt for helse og samfunn ved Medisinsk fakultet, UiO. Universitetene i Rennes og Limoges i Frankrike er også samarbeidspartnere.

Målsetningen med prosjektet er å utvikle og teste innovativ og tverrprofesjonell undervisning til studenter i medisin, farmasi og sykepleie. Undervisningen vil være simuleringer basert på autentiske situasjoner knyttet til forskrivning og administrasjon av legemidler på sykehus. Undervisningen vil inngå som en del av SamPraks og i den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi.

En nederlandsk farmasøyt er ansatt som stipendiat i prosjektet og vil være lokalisert i Nederland.

Publisert 8. nov. 2022 09:47 - Sist endret 8. nov. 2022 10:05