Kari Tvete Inngjerdingen

Førsteamanuensis - Seksjon for farmasøytisk kjemi
Bilde av Kari Tvete Inngjerdingen
English version of this page
Rom 311
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Farmakognosi. Biologisk aktive polysakkarider fra medisinplanter og sopp.

Bakgrunn

Driftskonsjonær, Alliance apotek Svanen, Lillehammer (2007-2009)

Rådgiver, RELIS, Ullevål Universitetssykehus, Oslo (2007)

Stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, (2002-2007): "Bioactive pectic polymers from Malian medicinal plants"

Cand.pharm., Farmasøytisk institutt, UiO, 2000: "Sårhelende planter i Mali. A: Videre studier og Glinus oppositifolius (L.) A. DC. B: Feltarbeid i Dogonland og Sikasso"

Samarbeid

Ph.d. Alexandre Corthay, Avd. for patologi, OUS-Rikshospitalet

Professor Marit Inngjerdingen, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, UiO, Oslo

Professor Frode Rise, Kjemisk institutt, UiO

Professor Birgit Classen Christian-Albrechts-University, Kiel

Professor Jens Øllgaard Duus, Department of Chemistry, Technical University of Denmark

Professor Willam Gerwick,  Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego

Professor Stephen Harding, National Centre for Macromolecular Hydrodynamics, University of Nottingham

Professor Drissa Diallo, Department of Traditional Medicine (DMT), Bamako, Mali

Emneord: Farmakognosi, Internasjonal helse, Medisinplanter, Bioaktive polysakkarider, Pektiner

Publikasjoner

 • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2022). Immunomodulating polyphenols from Sideritis scardica. Journal of Functional Foods. ISSN 1756-4646. 96. doi: 10.1016/j.jff.2022.105197.
 • Fu, Yu-Ping; Li, Cen-Yu; Peng, Xi; Zou, Yuan-Feng; Rise, Frode & Paulsen, Berit Smestad [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Polysaccharides from Aconitum carmichaelii leaves: Structure, immunomodulatory and anti-inflammatory activities. Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 291. doi: 10.1016/j.carbpol.2022.119655.
 • Ulriksen, Emilie Steinbakk; Butt, Hussain Shakeel; Ohrvik, Ane; Blakeney, Rebecca Angelica; Kool, Anneleen & Wangensteen, Helle [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). The discovery of novel immunomodulatory medicinal plants by combination of historical text reviews and immunological screening assays. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 296. doi: 10.1016/j.jep.2022.115402.
 • Fu, Yu-Ping; Zou, Yuan-Feng; Lei, Fei-Yi; Wangensteen, Helle & Inngjerdingen, Kari Tvete (2022). Aconitum carmichaelii Debeaux: A systematic review on traditional use, and the chemical structures and pharmacological properties of polysaccharides and phenolic compounds in the roots. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. doi: 10.1016/j.jep.2022.115148.
 • Denou, Adama; Ahmed, Abubakar; Dafam, Dalen Gwatau; Ochala, Sunshine Ogwu; Omale, Simeon & Inngjerdingen, Kari Tvete [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Safety evaluation of polysaccharides isolated from the water extract of Argemone mexicana L. (Papaveraceae) in Drosophila melanogaster. Journal of Applied Pharmaceutical Science (JAPS). 10(2), s. 44–48. doi: 10.7324/JAPS.2020.102007.
 • Wold, Christian Winther; Gerwick, William H.; Wangensteen, Helle & Inngjerdingen, Kari Tvete (2020). Bioactive triterpenoids and water-soluble melanin from Inonotus obliquus (Chaga) with immunomodulatory activity. Journal of Functional Foods. ISSN 1756-4646. 71. doi: 10.1016/j.jff.2020.104025.
 • Zou, Yuanfeng; Zhang, Yan-Yun; Fu, Yu-Ping; Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad & Feng, Bin [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). A Polysaccharide Isolated from Codonopsis pilosula with Immunomodulation Effects Both In Vitro and In Vivo. Molecules. ISSN 1420-3049. 24(20), s. 1–13. doi: 10.3390/molecules24203632.
 • Denou, Adama; Togola, Adiaratou; Inngjerdingen, Kari Tvete; Zhang, Bing-Zhao; Ahmed, Abubakar & Dafam, Dalen Gwatay [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Immunomodulatory activities of polysaccharides isolated from plants used as antimalarial in Mali. Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy. ISSN 2141-2502. 11(2), s. 35–42. doi: 10.5897/JPP2019.0547.
 • Bräunlich, Paula Marie; Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Johnson, Quinton; Paulsen, Berit Smestad & Mabusela, Wilfred (2018). Polysaccharides from the South African medicinal plant Artemisia afra: Structure and activity studies. Fitoterapia. ISSN 0367-326X. 124, s. 182–187. doi: 10.1016/j.fitote.2017.11.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wold, Christian Winther; Kjeldsen, Christian; Corthay, Alexandre; Rise, Frode; Christensen, Bjørn E. & Duus, Jens Øllgaard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Structural characterization of bioactive heteropolysaccharides from the medicinal fungus Inonotus obliquus (Chaga). Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 185, s. 27–40. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.12.041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Zou, Yuan-Feng; Fu, Yu-Ping; Chen, Xing-Fu; Austarheim, Ingvild; Inngjerdingen, Kari Tvete & Huang, Chao [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Polysaccharides with immunomodulating activity from roots of Gentiana crassicaulis. Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 172, s. 306–314. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.04.049.
 • Zou, Yuanfeng; Fu, Yu-Ping; Chen, Xing-Fu; Austarheim, Ingvild; Inngjerdingen, Kari Tvete & Huang, Chao [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2017). Purification and partial structural characterization of a complement fixating polysaccharide from rhizomes of Ligusticum chuanxiong. Molecules. ISSN 1420-3049. 22(2), s. 1–11. doi: 10.3390/molecules22020287.
 • Zou, Yuanfeng; Barsett, Hilde; Ho, Giang Thanh Thi; Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa & Michaelsen, Terje Einar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Immunomodulating pectins from root bark, stem bark, and leaves of the Malian medicinal tree Terminalia macroptera, structure activity relations. Carbohydrate Research. ISSN 0008-6215. 403, s. 167–173. doi: 10.1016/j.carres.2014.05.004.
 • Zou, Yuanfeng; Zhang, Bingzhao; Inngjerdingen, Kari Tvete; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa & Michaelsen, Terje Einar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Complement activity of polysaccharides from three different plant parts of Terminalia macroptera extracted as healers do. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 155(1), s. 672–678. doi: 10.1016/j.jep.2014.06.017.
 • Zhang, Bingzhao; Inngjerdingen, Kari Tvete; Zou, Yuanfeng; Rise, Frode; Michaelsen, Terje Einar & Yan, Pei-Sheng [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Characterisation and immunomodulating activities of exo-polysaccharides from submerged cultivation of Hypsizigus marmoreus. Food Chemistry. ISSN 0308-8146. 163, s. 120–128. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.04.092.
 • Zou, Yuanfeng; Ho, Giang Thanh Thi; Malterud, Karl Egil; Le, Nhat Hao Tran; Inngjerdingen, Kari Tvete & Barsett, Hilde [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Enzyme inhibition, antioxidant and immunomodulatory activities, and brine shrimp toxicity of extracts from the root bark, stem bark and leaves of Terminalia macroptera. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 155(2), s. 1219–1226. doi: 10.1016/j.jep.2014.07.004.
 • Zou, Yuanfeng; Chen, Xing-Fu; Malterud, Karl Egil; Rise, Frode; Barsett, Hilde & Inngjerdingen, Kari Tvete [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Structural features and complement fixing activity of polysaccharides from Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta L.T.Shen roots. Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 113, s. 420–429. doi: 10.1016/j.carbpol.2014.07.036.
 • Zou, Yuanfeng; Zhang, Bingzhao; Barsett, Hilde; Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa & Michaelsen, Terje Einar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Complement Fixing Polysaccharides from Terminalia macroptera Root Bark, Stem Bark and Leaves. Molecules. ISSN 1420-3049. 19(6), s. 7440–7458. doi: 10.3390/molecules19067440.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Thöle, Christian; Diallo, Drissa; Paulsen, Berit Smestad & Hensel, Andreas (2014). Inhibition of Helicobacter pylori adhesion to human gastric adenocarcinoma epithelial cells by aqueous extracts and pectic polysaccharides from the roots of Cochlospermum tinctorium A. Rich. and Vernonia kotschyana Sch. Bip. ex Walp. Fitoterapia. ISSN 0367-326X. 95, s. 127–132. doi: 10.1016/j.fitote.2014.03.009.
 • Zou, Yuanfeng; Zhang, Bingzhao; Inngjerdingen, Kari Tvete; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa & Michaelsen, Terje Einar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Polysaccharides with immunomodulating properties from the bark of Parkia biglobosa. Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 101(1), s. 457–463. doi: 10.1016/j.carbpol.2013.09.082.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Ballo, Ngolo; Zhang, Bingzhao; Malterud, Karl Egil; Michaelsen, Terje Einar & Diallo, Drissa [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). A comparison of bioactive aqueous extracts and polysaccharide factions from roots of wild and cultivated Cochlospermum tinctorium A. Rich. Phytochemistry. ISSN 0031-9422. 93, s. 136–143. doi: 10.1016/j.phytochem.2013.03.012.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Langerud, Beathe Kiland; Rasmussen, Henrik; Olsen, Trude Karin; Austarheim, Ingvild & Grønhaug, Tom Erik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Pectic polysaccharides isolated from Malian medicinal plants protect against Streptococcus pneumoniae in a mouse pneumococcal infection model. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 77(5), s. 372–388. doi: 10.1111/sji.12047.
 • Austarheim, Ingvild; Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Togola, Adiaratou; Diakite, Chiaka & Diallo, Drissa (2013). Chromatographic immunoassays for Helicobacter pylori detection - are they reliable in Mali, West Africa? Pan African Medical Journal. ISSN 1937-8688. 14. doi: 10.11604/pamj.2013.14.72.2131.
 • Odontuya, G; Enkhmaa, G; Naran, Radnaa; Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2012). Pharmacological Activities of a Moingolian Medicinal Plant, Malva mohielviensis Down. European Journal of Medicinal Plants. ISSN 2231-0894. 2(3), s. 230–241.
 • Austarheim, Ingvild; Mahamane, Haidara; Sanogo, Rokia; Togola, Adiaratou; Khaledabadi, Mehdi & Vestrheim, Anne Cathrine [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Anti-ulcer polysaccharides from Cola cordifolia bark and leaves. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 143(1), s. 221–227. doi: 10.1016/j.jep.2012.06.027.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Meskini, Selma; Austarheim, Ingvild; Ballo, Ngolo; Inngjerdingen, Marit & Michaelsen, Terje Einar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Chemical and biological characterization of polysaccharides from wild and cultivated roots of Vernonia kotschyana. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 139(2), s. 350–358. doi: 10.1016/j.jep.2011.10.044.
 • Koschella, Andreas; Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Morris, Gordon A.; Harding, Stephen & Heinze, Thomas (2008). Unconventional methyl galactan synthesized via the thexyldimethylsilyl intermediate: Preparation, characterization, and properties. Macromolecular Bioscience. ISSN 1616-5187. 8.
 • Nyamdari, Batbayar; Banzragch, Dana; Inngjerdingen, Kari Tvete; Naran, Radnaa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2008). Polysaccharides from Mongolian plants and their effect on the complement system:1. Polysaccharides from plants of the Asteraceae family. Asian Journal of Traditional Medicine. ISSN 1817-4337. 3(1), s. 33–41.
 • Inngjerdingen, Marit; Inngjerdingen, Kari T; Patel, Trushar R; Allen, Stephanie; Chen, Xinyong & Rolstad, Bent [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2008). Pectic polysaccharides from Biophytum petersianum Klotzsch, and their activation of macrophages and dendritic cells. Glycobiology. ISSN 0959-6658. 18(12), s. 1074–1084. doi: 10.1093/glycob/cwn090.
 • Batbayar, N; Banzragch, Dana; Inngjerdingen, KT; Naran, Radnaa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, BS (2008). Polysaccharides from Mongolian plants and their effect on the complement system: 1.Polysaccharides from plants of Asteraceae family. Asian Journal of Traditional Medicine. ISSN 1817-4337. 3, s. 33–41.
 • Ballance, Simon; Borsheim, Knut Yngve; Børsheim, Knut Yngve; Inngjerdingen, Kari Tvete; Ingjerdingen, Kari & Paulsen, Berit Smestad [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). A re-examination and partial characterisation of polysaccharides released by mild acid hydrolysis from the chlorite-treated leaves of Sphagnum papillosum. Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 67, s. 104–115. doi: 10.1016/j.carbpol.2006.04.020.
 • Inngjerdingen, Kari T.; Kiyohara, Hiroaki; Matsumoto, Tsukasa; Petersen, Dirk; Michaelsen, Terje Einar & Diallo, Drissa [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). An immunomodulating pectic polymer from Glinus oppositifolius. Phytochemistry. ISSN 0031-9422. 68(7), s. 1046–1058. doi: 10.1016/j.phytochem.2007.01.011.
 • Inngjerdingen, Kari T.; Patel, Trushar; Chen, X; Xinyong, Chen; Kenne, Lennart & Allen, Stephanie [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2007). Immunological and structural properties of a pectic polymer from Glinus oppositifolius. Glycobiology. ISSN 0959-6658. 17(12), s. 1299–1310. doi: 10.1093/glycob/cwm088.
 • Inngjerdingen, K.T.; Coulibaly, A.; Diallo, D.; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, B.S. (2006). A complement fixing polysaccharide from Biophytum petersianum Klotzsch, a medicinal plant from Mali, West Africa. Biomacromolecules. ISSN 1525-7797. 7(1), s. 48–53. doi: 10.1021/bm05030h.
 • Nergård, Cecilie Sogn; Matsumoto, Tsukasa; Inngjerdingen, Marit; Inngjerdingen, Kari Tvete; Hokputsa, Sanya & Harding, Stephen E. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2005). Structural and immunological studies of a pectin and a pectic arabinogalactan from Vernonia kotschyana Sch. Bip. ex Walp. (Asteraceae). Carbohydrate Research. ISSN 0008-6215. 340, s. 115–130.
 • Nergård, Cecilie Sogn; Diallo, Drissa; Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar; Matsumoto, Tsukasa & Kiyohara, Hiroaki [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Medicinal use of Cochlospermum tinctorium in Mali. Anti-ulcer, radical scavenging and immunomodulating activities of polymers in the aqueous extracts of the roots. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 96, s. 255–269.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Debes, Sylvi C; Inngjerdingen, Marit; Hokputsa, Sanya; Harding, Stephen E. & Rolstad, Bent [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Bioactive pectic polysaccharides from Glinus oppositifolius (L). Aug. DC., a Malian medicinal plant, isolation and partial characterization. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 101, s. 204–214.
 • Nergard, CS; Diallo, D; Inngjerdingen, Kt; Michaelsen, Terje Einar; Matsumoto, T & Kiyohara, H [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Medicinal use of Cochlospermum tinctorium in Mali Anti-ulcer-, radical scavenging- and immunomodulating activities of polymers in the aqueous extract of the roots. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 96, s. 255–269.
 • Nergard, CS; Matsumoto, T; Inngjerdingen, M; Inngjerdingen, KT; Hokputsa, S & Harding, S [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2005). Structural and immunological studies of a pectin and a pectic arabinogalactan from Vernonia kotschyana Sch. Bip. ex Walp. (Asteraceae). Carbohydrate Research. ISSN 0008-6215. 340, s. 115–130.
 • Inngjerdingen, KT; Debes, SC; Inngjerdingen, M; Hokputsa, S; Harding, S & Rolstad, B [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Bioactive pectic polysaccharides from Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC., a Malian medicinal plant, isolation and partial characterization. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 101, s. 204–214. doi: 10.1016/j.jep.2005.04.021.
 • Hokputsa, Sanya; Gerddit, Waraporn; Pongsamart, Sunanta; Inngjerdingen, Kari Tvete; Heinze, Thomas & Koschella, Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). Water-soluble polysaccharides with pharmaceutical importance from Durian rinds (Durio zibethinus Murr.): Isolation, fractionation, characterisation and bioactivity. Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 56(4), s. 471–481.
 • Hokputsa, Sanya; Harding, Stephen; Inngjerdingen, Kari Tvete; Jurnel, Kornelia; Michaelsen, Terje Einar & Heinze, Thomas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). Bioactive polysaccharides from the stems of the Thai medicinal plant Acanthus ebracteatus: their chemical and physical features. Carbohydrate Research. ISSN 0008-6215. 339(4), s. 753–762.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Nergård, Cecilie Sogn; Diallo, D; Mounkoro, PP & Paulsen, Berit Smestad (2004). An ethnopharmacological survey of plants used for wound healing in Dogonland, Mali, West Africa. Journal of Ethnopharmacology. ISSN 0378-8741. 92(2-3), s. 233–244.
 • Hokputsa, S; Harding, S; Inngjerdingen, KT; Jumel, K; Michaelsen, Terje Einar & Heinze, T [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). Bioactive polysaccharides from the stems of the Thai medicinal plant Acanthus ebracteatus: their chemical and physical features. Carbohydrate Research. ISSN 0008-6215. 339, s. 753–762.

Se alle arbeider i Cristin

 • Harding, Stephen E; Tombs, Michael; Adams, Gary G.; Paulsen, Berit Smestad; Inngjerdingen, Kari Tvete & Barsett, Hilde (2017). An Introduction to Polysaccharide Biotechnology. CRC Press. ISBN 9781482246971. 225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2022). Immunomodulating polyphenols from Sideritis scardica.
 • Blakeney, Rebecca Angelica; Rydmark, Marcella Christine Orwick; Ulriksen, Emilie Steinbakk; Heien, Greta Karoline; Butt, Hussain Shakeel & Kool, Anneleen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Exhibition: Pharmaceutical Time Travels: From Ancient Plant Remedies to Modern Medicines / Utstilling: Farmasøytisk tidsreise: Fra historiske planteremedier til moderne medisiner.
 • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2021). Greek mountain tea, Sideritis scardica, a medicinal plant from the Mediterranean and Balkans with antioxidant and anti-inflammatory activities.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Wangensteen, Helle; Butt, Hussain Shakeel; Ulriksen, Emilie & Rasmussen Steien, Tore (2020). Graver i skogen og arkiver på leting etter nygamle legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935.
 • Wold, Christian Winther; Corthay, Alexandre; Wangensteen, Helle & Inngjerdingen, Kari Tvete (2020). Myteomspunnen kjuke frå folkemedisin til mogleg kreftbehandling. www.forskning.no.
 • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2019). Greek mountain tea, a medicinal plant from Mediterranean countries and Balkan.
 • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2019). Greek mountain tea, a medicinal plant from the Mediterranean countries and Balkan.
 • Zou, Yuanfeng; Barsett, Hilde; Ho, Giang Thanh Thi; Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa & Michaelsen, Terje Einar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). A complement fixing polysaccharide from root bark of Terminalia macroptera.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete (2013). Blant medisinmenn i Mali.
 • Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa; Nergård, Cecilie Sogn; Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit & Togola, Adiaratou [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Woundhealing plants as tarets for identification of pectins with immunomodulating effects.
 • Langerud, Beathe Kiland; Inngjerdingen, Kari Tvete; Rasmussen, Henrik; Olsen, Trude Karin; Austarheim, Ingvild & Aaberge, Ingeborg Sundsvalen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Pectic Polysaccharides Isolated from Malian Medicinal Plants can Prevent Bacteraemia and Clinical Symptoms in a Mouse Pneumococcal Infection Model. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 73(4), s. 390–390.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2010). Kan kultiverte planter erstatte viltvoksende medisinplanter?
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Nergård, Cecilie Sogn; Inngjerdingen, Marit; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2010). Structure/activity relations of immunomodulating pectic polysaccharides from Malian medicinal plants.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Patel, Trushar; Allen, Stephanie; Chen, Xinyong & Morris, Gordon A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Pectic polymers from Biophytum petersianum Klotsch - avtivation of macrophages and dendritic cells.
 • Inngjerdingen, M; Togola, Adiaratou; Grønhaug, Tom Erik; Inngjerdingen, KT; Nergard, CS & Evjenth, Ragnhild Kårvatn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). A comparison of immunomodulating activity of pectic polysaccharides isolated from Malian medisinal plants.
 • Inngjerdingen, Marit; Togola, Adiaratou; Grønhaug, Tom Erik; Inngjerdingen, Kari Tvete; Nergaard, Cecilie Sogn & Evjenth, Ragnhild Kårvatn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). A comparison of immunomodulating activity of pectic polysacchraides isolated from Malian mediisinal plants.
 • Ballance, Simon; Børsheim, k; Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad & Christensen, Bjørn Erik (2008). Partial charaterisation of polysaccharides released by mild acid hydrolysis from the chlorite-treated leaves of Sphagnum papillosum.
 • Inngjerdingen, Marit; Inngjerdingen, Kari Tvete; Sveaas, Anne; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2007). Immunomodulating activity of a polysccharide isolated from Biophytum petersianum, a medicinal plant from Mali.
 • Inngjerdingen, Marit; Togola, Adiaratou; Grønhaug, Tom Erik; Inngjerdingen, Kari Tvete; Evjenth, Ragnhild Kårvatn & Austarheim, Ingvild Marie [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2007). A comparison of immunomodulating activity of pectic polysaccharides isolated from three Malian medicinal plants.
 • Koschella, Andreas; Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Morris, G.A.; Harding, Stephen E. & Heinze, Thomas (2007). Methyl Galactan Synthesdized via the Thexyldimethylsilyl Intermediate: Preparation, Characterisation and Properties.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2006). Structure/activity Relations of Immunomodulating Pectic Polysaccharides from the Malian medicinal plant Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Michaelsen, Terje Einar (2005). Structure/activity relations of a complemnet fixing pectic polysaccharide from the Malian medicinal Plant Biophytum petersianum Klotzch.
 • Paulsen, Berit Smestad; Nergård, Cecilie Sogn; Inngjerdingen, Kari Tvete & Diallo, Drissa (2005). Structural aspects of bioactive pectic polysaccharides from Malian medicinal plants.
 • Paulsen, Berit Smestad; Nergård, Cecilie Sogn; Diallo, Drissa & Inngjerdingen, Kari Tvete (2005). Bioactive polysaccharides from the Malian medicinal plants Cochlospermum tinctorium.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Engdal, Silje; Michaelsen, Terje Einar; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2005). Isolation and partial characterisation of biological active pectic polysaccharides from Combretum glutinosum Perr. ex DC.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa & Michaelsen, Terje Einar (2005). Structure/Activity relations of a complement fixing pectic polysaccharide from the Malian medicinal plant Biophytum petersianum Klotzsch.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Engdal, Silje; Michaelsen, Terje Einar; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2005). Isolation and partial characterization of biological active pectic polysaccharides from Combretum glutinosum Perr. ex DC.
 • Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa; Inngjerdingen, Kari Tvete & Michaelsen, Terje Einar (2004). Structure/activity relations of a complement fixing pectic polysaccharide from the Malian medicinal plant Biophytum petersianum.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar; Paulsen, Berit Smestad & Diallo, Drissa (2003). Sårhelende planter fra Mali; Feltarbeid i Dogonland og studier over medisinplanten Glinus oppositifolius (L.) A. DC.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar; Paulsen, Berit Smestad & Diallo, Drissa (2003). A pectic arabinogalactan with complement fixing ability from Glinus oppositifolius (L.) A. DC. - a plant used for woundhealing in Mali.
 • Batbayar, N.; Banzragch, D; Paulsen, Berit Smestad & Inngjerdingen, Kari Tvete (2003). Polysaccharides from Plants grown in Mongolia IV.
 • Batbayar, N.; Banzragch, D; Paulsen, Berit Smestad; Inngjerdingen, Kari Tvete; Oyun, H & Yamiansan, Ya [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2003). Polysaccharides from plants grown in Mongolia. III.
 • Batbayar, N.; Banzragch, D; Paulsen, Berit Smestad & Inngjerdingen, Kari Tvete (2003). Polysaccharides from Plants grown in Mongolia, II. Root Polysaccharides.
 • Batbayar, N.; Banzragch, D; Paulsen, Berit Smestad & Inngjerdingen, Kari Tvete (2003). Polysaccharides from Plants grown in Mongolia. 1. Asteraceae plants.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2003). Isolation and prtial characterisation of a biological active pectic arabinogalactan from Glinus oppositifolius (L.) A.DC.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2003). A biological active pectic arabinogalactan from Glinus oppositifolius (L.) A.DC.
 • Hokputsa, Sanya; Harding, Stephen E.; Inngjerdingen, Kari Tvete & Paulsen, Berit Smestad (2003). Bioactive polysaccharides from Acanthus ebracteatus.
 • Nergård, Cecilie Sogn & Inngjerdingen, Kari Tvete (2002). Traditional medicine in Mali, West-Africa; Practitioners, professional health workers and health authorities in collaboration.
 • Paulsen, Berit Smestad; Diallo, Drissa; Sogn, Cecilie & Inngjerdingen, Kari Tvete (2002). Wounds and their treatment by Malian healers; studies on some plants used.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Sogn, Cecilie; Pakuy, Pierre & Diallo, Drissa (2002). Wounds as described by traditional healers in Dogonland, Mali, and the plants used for their treatment.
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Debes, Sylvi; Michaelsen, Terje Einar; Harding, Stephen E. & Hokputsa, Sanya [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2002). Glinus oppositifolius - a plant used for woundhealing in Mali, are the pectic cubstances responsible for the effect?
 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Paulsen, Berit Smestad; Sogn, Cecilie; Pakuy, Pierre & Diallo, Drissa (2002). Wounds as described by traditional healers in Dogonland, Mali, and the plants used for the treatment.
 • Paulsen, Berit Smestad; Debes, Sylvi; Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar & Diallo, Drissa (2001). Pectic polysaccharides from Glinus oppositifolius - a plant used for woundhealing in Mali.
 • Paulsen, Berit Smestad; Debes, Sylvi; Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar & Diallo, Drissa (2000). Pectic polysaccharides from Glinus oppositifolius - a plant used for woundhealing in Mali.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:39 - Sist endret 11. des. 2019 08:26