Aktuelle forskningssaker - Side 6

Illustrasjon av blodåre som er i ferd med å tettes
Publisert 10. feb. 2020 06:47

Pasientar med akutte hjerte- og karsjukdommar har auka nivå av enzymet legumain. Derfor har ein trudd at enzymet var forbunde med risiko. Men kanskje er det heilt motsett, at legumain er på pasienten si side.

Les heile saka på Titan