English version of this page

Hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag

Har du opptak til et ph.d.-program ved et annet lærested enn UiO? Da kan du søke om å bli vurdert for hospitantstatus på våre ph.d.-emner i realfag (9000-nivå). Med hospitantstatus kan du følge undervisning og avlegge eksamen i ett eller flere emner på ph.d.-nivå et bestemt semester ved MN-fakultetet.

For å få hospitantstatus i vårsemesteret 2023 må du søke innen 15 desember og vedlegge følgende:

  • Dokumentasjon på at du har opptak til et ph.d.-program.
  • Bekreftelse på at emnet du ønsker inngår i opplæringsdelen av ph.d.studiet ditt

Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Søkere kan bli bedt om å fremvise originaldokumentasjon.

Hospitanter på ph.d.-emner har ikke studentrettigheter, og har dermed ikke krav om semesterregistrering eller betaling av semesteravgift.

Får du opptak til et ph.d.-program etter 15. desember?

Mange av ph.d.-emnene på 9000-nivå våre finnes i en masterversjon på 4000- eller 5000-nivå. Du må selv undersøke med din utdanningsinstitusjon om du kan bruke masteremner i ph.d.-studiet.

Skal du ta enkeltemner på masternivå og har generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til enkeltemner i realfag på masternivå. Du må i så fall semesterregistrere deg og betale semesteravgift.

Kontakt

MN-studieinfo

 
Publisert 17. feb. 2011 14:33 - Sist endret 2. sep. 2022 17:56