Hospitantstatus på 9000-emner i realfag

Har du opptak til et ph.d.-program ved en annen utdanningsinstitusjon enn UiO? Da kan du søke om å bli vurdert for hospitantstatus på våre 9000-emner i realfag. Med hospitantstatus kan du følge undervisning og avlegge eksamen i ett eller flere emner på 9000-nivå et bestemt semester ved MN-fakultetet.

For å få hospitantstatus i vårsemesteret 2019 må du innen 3. januar 2019:

  • Fylle ut og sende inn søknadsskjemaet for hospitantstatus (pdf)
  • Vedlegge dokumentasjon på at du har opptak til et ph.d.-program
  • Vedlegge bekreftelse på at emnet du søker om hospitantstatus til inngår i opplæringsdelen av ph.d.studiet ditt

Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Hospitanter skal ikke semesterregisterere seg, eller betale semesteravgift.

Får du opptak til et ph.d.-program etter 3. januar 2019?

Mange av 9000-emnene våre finnes i en masterversjon på 4000- eller 5000-nivå. Du må selv undersøke med din utdanningsinstitusjon om du kan bruke masteremner i ph.d.-studiet.

Skal du ta enkeltemner på masternivå og har generell studiekompetanse, må du søke om opptak til enkeltemner i realfag på masternivå. Du må i så fall semesterregistrere deg og betale semesteravgift.

Publisert 17. feb. 2011 14:33 - Sist endret 29. aug. 2018 13:45