Geoforskere advarer: Permafrosten forsvinner

Klimaendringene og høyere temperaturer fører til at permafrosten tiner. Det kan føre til økte klimautslipp, større fare for skred i den norske fjellheimen og utsette oss for monsterbølger.

Tiner permafrosten inne i fjellet Nordnes i Lyngen kan det forårsake en tsunami som ødelegger infrastruktur og nærområder. Foto: Ørjan Bertelsen

Tiner permafrosten inne i fjellet Nordnes i Lyngen kan det forårsake en tsunami som ødelegger infrastruktur og nærområder. Foto: Ørjan Bertelsen

Permafrost er det når bakken er frossen året igjennom. I Norge er det mest permafrost på fjellet og høyereliggende områder, og bare små endringer i permafrosten kan få store følger for både fjell og fjellnære områder i Norge. 

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo har utviklet sterk ekspertise på området, og professor Bernd Etzelmuller kan fortelle at de er bekymret over utviklingen.

Permafrost: Et lim i landskapet

UiO-forskere i arbeid med utplassering av temperaturloggere i fjellvegger som ligger i permafrost. Her fra Mannen som er et av fjellene som står i fare for å rase. Foto: Institutt for geofag/UiO

Kommer du høyt nok på fjellet de fleste plasser i Norge vil temperaturen i bakken være lav nok til at bakken forblir frossen året igjennom.

Norge er et fjelland, men hvor vi finner permafrost avhenger av klimaet. 

I Sør-Norge varierer permafrostgrensen fra 1600 meter over havet i vest til 1300 meter over havet i øst. I Nord-Norge er grensen for permafrost ca. 900 m over havet i vest og 400 meter over havet øst i Finnmark. 

Enkelte steder i Finnmark kan man også finne sporadisk permafrost helt ned på havnivå, der permafrost er knyttet mot is i myrområder, såkalte palser.

Der det er permafrost vil også landskapet formes av is. I fjellområder kan den fungere som limet som holder landskapet sammen.  

– Når vann blir til is så utvider det seg og omvendt. Det betyr at i områder der det i lengre tid har vært mye frysing og tining, vil sprekker dannes og de kan utvide seg, sier Etzelmuller.

Disse sprekkene kan gjøre fjellet ustabilt.

– Når vannet fryser til i fjellsprekkene blir de en del av fjellet. Isen holder på mange måter fjellet sammen. Hvis temperaturen øker så forsvinner isen og fjellet kan fort bli ustabilt. Når fundamentet av is blir borte da vil risikoen for steinras øke, forklarer han.

Målinger gjennomført av Meteorologisk institutt og Institutt for geofag  ved UiO viser at bakketemperaturen i Norge har økt med en grad siden 1999.

Observasjoner viser også at permafrosten trekker seg tilbake flere steder.

 

Les hele saken på Titan.uio.no

Publisert 8. jan. 2016 14:18 - Sist endret 25. okt. 2019 11:09