English version of this page

Magnetotellurisk Analyse for Grønland og Postglasial Isostatisk Evolusjon (MAGPIE)

Prosjektet MAGPIE er et internasjonalt og tverrfaglig forskningssamarbeid med mål om å forbedre estimatene for postglasiale landhevningsprosesser (PGL) på Grønland. Dette vil videre bli brukt til å forbedre estimatene på hvor mye Grønlandsisen smelter. 

Bildet kan inneholde: Fugl, Nebb, Clipart, Vinge, Hummingbird.

Smeltingen av Grønlandsisen har akselerert det siste tiåret som følge av et varmere klima. Dette anses som et stor bidrag til dagens globale havnivåstigning, og er dermed en alvorlig trussel mot kystnære områder i fremtiden. Derfor er det viktig at man med høy nøyaktighet måler utbredelse og volum av ismassetap. Tap av is overvåkes ved å måle både tyngdekraft og høyde på isoverflate, som endres når isen smelter. Under Grønland beveger jorden seg når vekten av smeltet is fjernes, i en prosess kalt postglasial landhevning, forkortet PGL. Både tyngdekraft og høyde på isoverflate påvirkes PGL, og dermed også estimatene av ismassetap.

Panoramabilde av isbreen Russell vest på Grønland. Isbreen er en raskt flytende brearm fra Grønlandsisen. Foto: MAGPIE-teamet.
Panoramabilde av den hurtige brearmen Russell som ligger vest på Grønland. Foto: MAGPIE

Deformasjonen ved slike PGL prosesser kan være veldig langsomme, slik at Jorden fortsatt reagerer på avlastningen etter siste istid, som endte for flere tusen år siden.

Raten av PGL er avhengig av hvordan mantelbergartene i området flyter – deres viskositet. Viskositeten under Grønland er ukjent, og er sannsynligvis kompleks, som videre fører til usikkerhet i massetap estimat. 

Mål

MAGPIE søker å forbedre estimater for ismasstap fra Innlandsisen på Grønland ved å gjennomføre følgende:

  • den første magnetotelluriske (MT) undersøkelsen av is på Grønland,
  • beregne lateral variasjoner i viskositet i mantelen under Grønland ved bruk av MT data,
  • utvikle 3D numeriske modeller av postglasial landhevning for Grønland som inkluderer laterale variasjoner i viskositet i mantelen,
  • fjerne deformasjon forårsaket av postglasial landhevning fra geodetiske observasjoner for å forbedre dagens estimater av ismasse på Grønland.

Resultater

Prosjektets mål er å frembringe nye mer presise estimater på mantelens viskositet under Grønland ved å samle geofysiske data fra innlandsisen på Grønlands. De magnetotelluriske (MT) dataene viser Jordens elektriske ledningsevne, som er følsom for temperatur og vanninnhold, som igjen styrer viskositeten i mantelen. Dermed kan vi bruke MT-dataene til å kartlegge variasjoner i viskositet under Grønland. Datamålingene er også følsomme for subglasial smeltevann som gjør oss i stand til å oppdage ekstra varmefluks som følge av Iceland-Plume passasjen.

I tillegg vil vi utvikle en ny teknikk for å numerisk modellere PGL, som tar hensyn til store variasjoner i viskositet. Koden vil være nyttig for å studere PGL-problemer over hele verden, men vi vil bruke den til å predikere PGL knyttet til variasjoner i viskositet under Grønland.

Videre vil vi bruke de nye forbedrede PGL-modellene til å produsere mer nøyaktige estimater for dagens istap fra Grønland.

Mer informasjon

Se gjerne vår MAGPIE blogg på: magpiegreenland.wordpress.com

Finansiering

Forskningsrådet finansierer prosjektet gjennom FRINATEK-programmet, prosjektnummer 288449. Varigheten for prosjektet er fra 2019 til 2023.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra ulike institutter:

Publisert 24. juni 2019 09:31 - Sist endret 26. juni 2019 09:30