English version of this page

ERC Start up grant 'Mixed-phase clouds and climate (MC2)'

Målet med MC2 er øke forståelsen av skyers rolle i global klimaendringer, med et særlig fokus på kalde skyer som kan bestå av både underkjølt vann og is. Slike skyer er vanlige på høye bredder, og de kan påvirkes av endringer både i luft-temperatur og mengde forurensnings-partikler

European Research Council

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Finansiering

Starting Grants (StG). Fult navn på prosjektet er 'Mixed-phase clouds and climate (MC2) – from process-level understanding to large-scale impacts'.

Prosjektet har en varighet fra 31.01.2018 til 28.02.2023.

Samarbeid

Publisert 20. aug. 2018 10:36 - Sist endret 3. mars 2022 13:11