Årets kandidatmarkering for BSc- og MSc-studentene i geofag

Etter to år med pandemi og nedstengning var det gledelig å ønske årets avgangsstudenter i geofag velkommen til en kandidatmarkering i auditorium 1. Etter to digtale år med zoom, møtte nesten halvparten av studentene på markeringen av ferdig eller snart fullført utdanningsløp og grad. Det ble en fin dag!

Noen fotoglimt fra avslutningsseremoniene og kandidatmarkeringen for BSc- og MSc-studentene ved Institutt for geofag den 16. juni. Foto: GEO/Tjoflot

Noen fotoglimt fra avslutningsseremoniene og kandidatmarkeringen for BSc- og MSc-studentene ved Institutt for geofag den 16. juni. Foto: GEO/Tjoflot

Helt på slutten av vårsemesteret, i juni er det tradisjon ved Institutt for geofag å invitere studenter som er ferdig eller som snart blir ferdig med sin bachelor- og mastergrad til en kandidatmarkering og avslutningseremoni.

Etter to år med digitale seremonier der kandidatene deltok via videolink ble det en flott "fysisk" markering med fokus på studentene, taler, musikalsk innslag og utdeling av roser denne torsdagen 16. juni.

Ikke alle kandidatene hadde anledning til å komme, men omtrent halvparten av studentene fra bachelor- og masterprogrammet valgte å delta på markeringen.  

Seremoni og høytidelige markering

Seremonene ble holdt to ganger, den første var felles for de to bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi. Etter den ble det holdt seremoni for masterprogrammet i Geofag

Instituttleder Bernd Etzelmuller ønsket velkommen på begge seremoniene. Det ble hilsener fra de to programansvarlige Pål Erik Isachsen for BSc/Geofysikk og klima, og Henrik Svensen, BSc/Geologi og geografi, og for masterprogrammet, en hilsen fra programansvarlig Ivar Midtkandal. 

Instituttleder introduserte bachelorkandidatene etter hvilket program de har tatt. Det var også tale fra to av bachelorstudentene; Guro Lilledal Andersen og Sigurd Sandvoll Sundberg som også viste bilder fra studielivet. I alt deltok16 studenter av omlag 30 kandidater.

På seremonien for MSc-programmet ble studentene presentert etter studieretning og også med tittel på masteroppgaven. Det var 20 studenter som deltok på seremonien, som er nesten halvparten av de som etter planen blir ferdige i år.

Se alle mastereksamener med navn og masteroppgaver på våre nettsider.

Fullføring av viktig milepæl

Etzelmüller fremhevet i sin tale til bachelorstudentene at det å fullføre en grad ved universitetet er noe å være stolt av. En viktig milepæl som gir muligheter for flere veivalg. Fler av bachelorstudentene ønsker å gå ut i jobb, men svært menge velger også å fortsette på en mastergrad. 

Studentene på masterprogrammet har i tillegg til å ta eksamener i krevende emner over flere år, også fullført skriving av en masteroppgave, noe som er prestasjoner på et høyt nivå. 

I sin tale poengterte Etzelmuller at de corona restriksjonene som studentene har levd under i de siste årene, kan ha medført tunge stunder, med Zoom-forelesinger, kanskje ensomhet og manglende sosial kontakt. Det har vært stengte lesesaler, begrenset tilgang til laboratorier, veiledning via Zoom og jobbing hjemmefra på bachelor- og masteroppgaver. Men studentene har krummet nakken og ikke gitt opp, og får nå sin belønning i form av fullførte studier. 

En fin og passe formell avslutningsseremoni

Musikalsk innslag på seremoniene ble holdt av cellist og kammermusiker Einar Halle. Han fremførte verker av Johan Sebastian Bach. Det er andre gang Halle står for det musikalske innslaget ved avslutninssermoniene for studentene. 

Musikalsk innslag v/ Marin Stallemo Bakke på hardingfele. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Einar Halle ved opptreden i 2021, streamet over videolink på kandidatmarkeringen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Avslutningsseremoniene er arrangert av studieadministrasjonen ved Institutt for geofag. I år var eventkomiteen bestående av Marie Berstad, Kristin Aasmundsen, Sofie Hildegard Ryen og Kristian Bjelbøle Bakken.

Det er fjerde gang det blir arrangert avslutningsseremonier og kandidatmarkering for BSc- og MSc-studenter ved instituttet. I 2020 og 2021 var seremoniene holdt digitale via Zoom pga av pandemien. 

Program

Bildet kan inneholde: blomst, blomstarrangering, blomster~~pos=trunc, rød, anlegg.Program for seremoniene:

Begge seremoniene ble avholdt 16.6.2022.

Studier ved Institutt for geofag

Bachelor

Master

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 23. juni 2022 14:24 - Sist endret 24. juni 2022 16:52