English version of this page

Prisdryss over hydrologiprofessor

Professor i hydrologi, Chong-Yu Xu ved Institutt for geofag, UiO er tildelt sin andre medalje og utmerkelse for 2022 nå i høst. I september ble han tildelt IWA Publishing Award fra International Water Association (IWA).

IWA World Water Congress & Exhibition, København, 10. september: Professor Chong-Yu Xu, Institutt for geofag, UiO i midten, med IWAs president Tom Mollekopf til venstre og til høyre Enrique Cabrera, IWAs visepresident. Foto: International Water Association

IWA World Water Congress & Exhibition, København, 10. september: Professor Chong-Yu Xu, Institutt for geofag, UiO i midten, med IWAs president Tom Mollekopf til venstre og til høyre Enrique Cabrera, IWAs visepresident. Foto: International Water Association

Professor Chong-Yu Xu, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, har dette året blitt tildelt hele to utmerkelser fra internasjonale nettverk og organisasjoner innen hydrologi. Hydrologi er en viktig gren innenfor geofag og er vitenskapen om vannets forekomst, kretsløp og fordeling på landjorden.

Tidligere i august mottok Xu 'NHF's Lifetime Achievement Award' i anledning Nordisk Hydrologisk Forening sitt 50-årsjubileum, se omtale på titan.uio.no i artikkelen; Hedret for lang innsats for hydrologisk forskning.

Nå i september ble Xu gjort ære på med en pris til. Denne gangen ble han tildelt den internasjonale utmerkelsen 2022 IWA Publishing Award av International Water Association (IWA). Tildelingen skjedde IWAs World Water Congress & Exhibition 2022 – Shaping Our Water Future i København.

Anerkjennelse for forskningsartikler av svært høy kvalitet

Denne siste utmerkelsen er gitt for Chong-Yu Xus publiseringsbidrag av høyeste kvalitet til det pågående arbeidet til International Water Association.  Anerkjennelsen IWA Publishing Award, er tildelt han som​​​​: "Reconginition of a publishing contribution of the highest order to the ongoing work of the International Water Association".

Pris, diplom og medalje ble overrakt Xu av IWAs president Tom Mollekopf og Enrique Cabrera, visepresident under "Presidental Dinner", ved IWA World Water Congress & Exhibition, København, 10. september 2022.

Publisering er en nøkkelaktivitet i IWA, som gir ut fagbøker, og har 15 fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter, samt støtter fire tidsskrift i samarbeid med Elsevier.

Om International Water Association (IWA)

International Water Association (IWA) er et ledende nettverk og global kunnskapshub for fagfolk innen hydrologi/vann. Organisasjonen har medlemmer fra mer enn 130 land, og har en lang tradisjon med over 70 år. IWA arbeider mellom annet med å finne løsninger på globale vannutfordringer i en bredere bærekraftsagenda. IWA Publishing Award deles ut annethvert år. og er ikke begrenset til medlemmer av IWA.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 1. nov. 2022 09:58 - Sist endret 17. nov. 2022 13:15