Teknisk/administrativt ansatte - Side 2

Personer 26 - 33 av 33
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sara Nettum Nettum, Sara Seniorkonsulent +47 22854419 sara.nettum@geo.uio.no DEEP
Bilde av Bjørg Rognerud Rognerud, Bjørg Senioringeniør +47 22857917 bjorg.rognerud@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Web
Bilde av Petter Silkoset Silkoset, Petter Senioringeniør +47 22856111 petter.silkoset@geo.uio.no
Bilde av Siri Simonsen Simonsen, Siri Senioringeniør +47 22856127 siri.simonsen@geo.uio.no
Bilde av Anita Sørlie Sørlie, Anita Seniorkonsulent +47 22856601 anita.sorlie@geo.uio.no
Bilde av Thor Axel Almen Thorsen Thorsen, Thor Axel Almen Seniorrådgiver +47 22856654 41223956 t.a.a.thorsen@geo.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Etter- og videreutdanning
Bilde av Gunn Kristin Tjoflot Tjoflot, Gunn Kristin Seniorrådgiver +47 22856662 g.k.tjoflot@geo.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Nettpublisering, Sosiale medier, Studieadministrasjon, Pressekontakt
Bilde av Hans Peter Verne Verne, Hans Peter Senioringeniør +47 22840116 h.p.verne@geo.uio.no