English version of this page

Disputas: Daniel Hitchcock

MSc Daniel Hitchcock ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Life history and pollutant accumulation in wildlife

Daniel Hitchcock

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Nico van den Brink, Wageningen University & Research
  • Førstelektor Gunilla Toth, University of Gothenburg
  • Professor II Johan Øvrevik, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Rein Aasland

Veileder

  • Professor Katrine Borgå, Universitetet i Oslo
  • Professor Tom Andersen, Universitetet i Oslo
  • Professor Øystein Varpe, University Centre in Svalbard

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hitchcocks avhandling.

Publisert 31. aug. 2018 09:42 - Sist endret 5. sep. 2018 12:58