English version of this page

Prøveforelesning: Daniel Hitchcock

MSc Daniel Hitchcock ved Institutt for biovitenskap avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemical read-across in a species perspective - How life history traits and other species-specific factors may inform read-across between chemicals in toxicological assessments

Daniel Hitchcock

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Hitchcocks avhandling.

Publisert 31. aug. 2018 09:42 - Sist endret 31. aug. 2018 09:42